Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.

Hưởng ứng Ngày hội đọc sách lần thứ 8 năm 2021.

Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VIII năm 2021. Nhằm mục đích tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách trên toàn thế giới 23/4 hàng năm,nhằm tôn vinh giá trị của sách và "văn hóa đọc". Vì sách là bạn của tuổi già đồng thời là thầy của tuổi trẻ. Và nhằm khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB,GV,NV và HS toàn trường.Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập. Sáng nay (19/4/2021) trường THPT Trần Phú tổ chức hoạt động ngoại khóa Ngày hội đọc sách cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Bằng hình thức sân khấu hoá các tác phẩm văn học : Vợ nhặt, Chị Dậu... Qua buổi ngoại khóa đã tạo ra một ấn tượng xúc động, một không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều