KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TỈNH YÊN BÁI
   
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ   
KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021
STTSBDHọ và tên Giới tính Dân tộcNgày, tháng
năm sinh
HS trường
THCS
Kết quảGhi chú
1 Phạm Thúy NgaNữ Kinh01/05/2005 ĐỗGiải 3 KHKT - Tuyển thẳng
2 Nguyễn Thị Hương Nhài Nữ Kinh07/12/2005 ĐỗGiải 3 Ngữ văn - Tuyển thẳng
3 Giàng Kim ChiNữ Phù Lá26/9/2005 ĐỗKhuyết tật vận động- Tuyển thẳng
4 Lương Tố GiangNữ Kinh08/06/2005 ĐỗGiải KK môn Lịch sử - Tuyển thẳng
5250230Nguyễn Thị Huyền Trang NữTày8/3/2005Đông CuôngĐỗ 
6250130Nguyễn Trương Duy LongNam Kinh04/11/2005An BìnhĐỗ 
7100235Trần Huy HoàngNamKinh23/12/2005 ĐỗNV2 thi tại Chuyên NTT
8250209Vũ Phương ThảoNữKinh 12/3/2005An Bình Đỗ 
9250221Nguyễn Hương ThúyNữKinh27/5/2005Đông CuôngĐỗ 
10250213Nguyễn Thu ThảoNữKinh03/01/2005Lâm GiangĐỗ 
11250204Vương Ngọc TuyềnNamKinh12/01/2005Lâm GiangĐỗ 
12250202Phạm Sơn TùngNam Kinh26/11/2005An BìnhĐỗ 
13250099Trần Thanh HuyềnNữ Kinh11/05/2005Đông AnĐỗ 
14250067Nguyễn Thu HằngNữKinh23/01/2005Lâm GiangĐỗ 
15250226Trần Thu ThủyNữKinh26/09/2005An BìnhĐỗ 
16250145Nguyễn Hải NamNamKinh02/09/2005Đông AnĐỗ 
17250003Đinh Hà AnhNữTày04/12/2005Đông CuôngĐỗ 
18250177Phan Thị Lệ QuyênNữ Kinh25/11/2005Đông AnĐỗ 
19250128Trần Thùy LinhNữTày11/10/2005Đông CuôngĐỗ 
20250102Cao Trọng HưngNam Kinh08/11/2005An BìnhĐỗ 
21250035Trần Mai Chi NữHoa19/5/2005An Bình Đỗ 
22250047Nguyễn Ngọc DuyNamKinh26/10/2005Lâm GiangĐỗ 
23250119Mai Trần Bảo LinhNữKinh23/8/2005Đông CuôngĐỗ 
24250139Lương Bạch MinhNam Kinh24/8/2005Đông AnĐỗ 
25250229Phạm Hương TràNữKinh 3/2/2005An Bình Đỗ 
26250027Lương Thu CúcNữTày20/2/2005Đông CuôngĐỗ 
27250132Trần Thị Lụa NữKinh22/6/2005Đông AnĐỗ 
28250065Nguyễn Thu HàNữKinh28/5/2005Đông CuôngĐỗ 
29140260Phạm Khánh HuyềnNữ Tày 28/9/2005 ĐỗNV2 thi tại DTNT tỉnh
30250207Bùi Việt ThànhNam  Kinh19/9/2005Đông AnĐỗ 
31250100Phạm Văn HuynhNam Kinh12/3/2005Đông AnĐỗ 
32250251Bùi Hải YếnNữKinh04/9/2005Lâm GiangĐỗ 
33250120Dương Hoài Linh NữKinh 13/9/2005Đông CuôngĐỗ 
34250211Lê Thị ThảoNữKinh 19/4/2005An Bình Đỗ 
35250036Đặng Quỳnh Chi NữKinh 10/11/2005An Bình Đỗ 
36250205Đỗ Quang TuyềnNam Kinh23/10/2005Đông AnĐỗ 
37250198Phan Anh TuấnNam Kinh05/10/2005Đông AnĐỗ 
38250094Hoàng Quang HuyNamKinh02/06/2005Đông AnĐỗ 
39250032Phạm Thị Kim ChiNữKinh01/02/2005Lâm GiangĐỗ 
40250212Dương Thu ThảoNữDao04/04/2005Đông CuôngĐỗ 
41250231Trần Thị Huyền TrangNữKinh30/11/2005Đông AnĐỗ 
42250110Nguyễn Ngọc Khánh NữKinh 18/8/2005An Bình Đỗ 
43250181Trần Thị Như QuỳnhNữ Kinh27/4/2005Đông AnĐỗ 
44250220Lê Huy ThuậnNam Kinh01/7/2005Đông AnĐỗ 
45250114Nguyễn Thị LanNữKinh19/01/2005An BìnhĐỗ 
46250137Nguyễn Thị MẫnNữKinh31/7/2005Lâm GiangĐỗ 
47250005Nguyễn Phạm Hoàng AnhNữKinh06/11/2005Châu Quế HạĐỗ 
48250125Hoàng Thùy LinhNữDao18/8/2005Đông AnĐỗ 
49250105Nguyễn Thị HườngNữKinh 8/6/2005Đông AnĐỗ 
50250086Nguyễn Thị HòeNữKinh19/09/2005Đông AnĐỗ 
51250103Nguyễn Lan Hương NữKinh 29/8/2005Châu Quế HạĐỗ 
52250191Lê Xuân TàiNamKinh12/12/2005Đông AnĐỗ 
53250208Nguyễn Phương ThảoNữKinh30/9/2005An BìnhĐỗ 
54250090Bùi Thị Huệ NữKinh10/08/2005Đông AnĐỗ 
55250182Nguyễn Thúy QuỳnhNữKinh23/07/2005Lâm GiangĐỗ 
56250053Trần Tùng DươngNam Kinh16/5/2005Đông CuôngĐỗ 
57250134Lê Thị MaiNữKinh6/3/1900Châu Quế HạĐỗ 
58250166Nguyễn Thị Thanh Phương NữKinh 1/2/2005An Bình Đỗ 
59250018Nguyễn Thị Ngọc Ánh NữKinh 11/7/2005An Bình Đỗ 
60250143Nguyễn Văn MinhNamKinh16/01/2005Đông AnĐỗ 
61250225Mai Thu ThủyNữTày02/10/2005Đông CuôngĐỗ 
62250015Hà Vân AnhNữTày28/2/2005Đông CuôngĐỗ 
63250199Chu Thái TuấnNam Kinh30/3/2005An BìnhĐỗ 
64250019Tạ Thị Ngọc ÁnhNữKinh25/9/2005Đông CuôngĐỗ 
65250186Lý Thị SinhNữDao25/04/2005Đông AnĐỗ 
66250118Lý Thị LiễuNữDao17/10/2005Đông AnĐỗ 
67250048Lý Thị Mỹ DuyênNữDao07/08/2005Lâm GiangĐỗ 
68250241Lê Thị Tú UyênNữKinh28/06/2005Đông AnĐỗ 
69250012Lê Tuấn AnhNam Kinh15/01/2005Đông AnĐỗ 
70250070Nguyễn Thu HiềnNữKinh 31/12/2005Đông AnĐỗ 
71250106Hoàng Trung KiênNam Kinh13/7/2005Đông AnĐỗ 
72250116Lương Ngọc LâmNamKinh30/3/2005Đông CuôngĐỗ 
73250162Triệu Phương OanhNữDao8/1/2005Đông CuôngĐỗ 
74250056Đặng Thị GáiNữTày30/11/2005Đông CuôngĐỗ 
75250111Phạm Thị KhánhNữKinh30/12/2005Đông CuôngĐỗ 
76250163Nguyễn Thế PhongNamKinh24/11/2005Đông AnĐỗ 
77250022Hà Thu ÁnhNữTày 14/7/2005Quang Minh Đỗ 
78250051Đỗ Minh DươngNamKinh16/11/2005Lâm GiangĐỗ 
79250158Nguyễn Hồng NhungNữKinh22/02/2005An BìnhĐỗ 
80250115Hoàng Thị LánNữDao06/9/2005Đông AnĐỗ 
81250172Nguyễn Hồng QuânNam Kinh24/11/2005Đông CuôngĐỗ 
82250228Trần Thị Minh Thư NữKinh 27/08/2005Lâm Giang Đỗ 
83250069Cầm Thu HiềnNữTày14/6/2005Đông CuôngĐỗ 
84250121Đặng Thị Khánh LinhNữ Kinh24/4/2005Đông AnĐỗ 
85250021Lý Thị ÁnhNữDao9/2/2004Đông AnĐỗ 
86250096Trần Văn HuyNamKinh26/8/2005Đông AnĐỗ 
87250140Nguyễn Đức Minh Nam Tày 24/5/2005Đông CuôngĐỗ 
88250227Lý Thị Xuân ThủyNữDao12/11/2005An Bình Đỗ 
89250234Nông Thùy Trang NữDao 8/11/2005Châu Quế HạĐỗ 
90250031Đặng Mùi ChảnNữDao18/1/2004Phong Dụ HạĐỗ 
91250151Hoàng Như NguyệtNữ Kinh09/12/2005Đông CuôngĐỗ 
92250200Mai Văn TuấnNamKinh21/01/2005Đông CuôngĐỗ 
93250041Lê Thị DiệpNữ Kinh27/01/2005Đông AnĐỗ 
94250171Nguyễn Đình QuânNam Kinh09/4/2005Đông AnĐỗ 
95250219Cầm Ngọc ThuấnNam Tày 23/7/2005Đông CuôngĐỗ 
96250091Ngô Thị HuệNữKinh20/11/2005An BìnhĐỗ 
97250148Nông Thị Bích NgọcNữTày 10/4/2005Quang Minh Đỗ 
98250150Ngô Trung NguyênNam Kinh01/01/2005Đông AnĐỗ 
99250156Lầu Thị Yến NhiNữTày11/4/2005Châu Quế HạĐỗ 
100250178Đặng Anh QuyềnNam Kinh24/5/2005Đông AnĐỗ 
101250218Nguyễn Đức ThiệnNamKinh29/3/2005Đông CuôngĐỗ 
102250013Nguyễn Mạnh Tuấn AnhNam Kinh30/11/2005An BìnhĐỗ 
103250147Nguyễn Hằng NgaNữTày 10/13/2005Đông CuôngĐỗ 
104250237Bùi Vân TrangNữ Kinh24/01/2005Đông AnĐỗ 
105250026Nguyễn Thị Thu CảiNữKinh14/08/2005Lâm GiangĐỗ 
106250058Tạ Hà GiangNữKinh16/10/2005Đông CuôngĐỗ 
107250224Nguyễn Lệ ThủyNữTày 29/9/2005Quang Minh Đỗ 
108250153Hà Đặng Yến NhiNữKinh20/11/2005An BìnhĐỗ 
109250239Cao Đình TrườngNam Kinh 8/12/2005Đông AnĐỗ 
110250043Nguyễn Hiền DịuNữTày28/3/2005Đông CuôngĐỗ 
111250077Đặng Văn HiếuNamDao21/02/2004Đông AnĐỗ 
112250109Vũ Đức KhanhNamKinh10/8/2005Châu Quế HạĐỗ 
113250112Phạm Văn KhiêmNamKinh02/02/2005Châu Quế HạĐỗ 
114250063Trần Thu GiangNữKinh9/8/2005Đông CuôngĐỗ 
115250138Lương Thị Ánh Mây NữKinh 13/4/2004Đông AnĐỗ 
116250034Nguyễn Mai ChiNữ Kinh29/7/2005Đông AnĐỗ 
117250174Đỗ Minh QuânNam Kinh05/3/2005Đông AnĐỗ 
118250214Phạm Minh ThắngNam Kinh01/11/2005An BìnhĐỗ 
119250050Nguyễn Hải Dương Nam Kinh 12/12/2005An Bình Đỗ 
120250060Lương Thị Hương GiangNữTày01/06/2005Đông CuôngĐỗ 
121250020Vũ Ngọc ÁnhNữKinh29/03/2005Lâm GiangĐỗ 
122250097Lê Khánh HuyềnNữKinh 20/11/2005An Bình Đỗ 
123250017Nguyễn Xuân AnhNam Kinh06/02/2005An BìnhĐỗ 
124250074Nông Trọng HiếuNamTày24/11/2005Đông CuôngĐỗ 
125250107Bàn Thị KiềuNữDao10/11/2004Đông AnĐỗ 
126250010Nguyễn Thị Quỳnh Anh NữKinh 12/9/2005Đông AnĐỗ 
127250108Trần Đình KhảiNamKinh12/09/2005Châu Quế HạĐỗ 
128250180Trần Thị Thu QuyếtNữTày15/10/2005Đông CuôngĐỗ 
129250194Hà Thanh TìnhNamTày01/01/2005Đông CuôngĐỗ 
130250222Nguyễn Thị ThúyNữKinh30/04/2005Lâm GiangĐỗ 
131250124Bùi Thùy LinhNữKinh26/4/2005Đông CuôngĐỗ 
132250029Đỗ Văn CườngNam Kinh23/3/2005An BìnhĐỗ 
133250033Phạm Thị Kim ChiNữKinh29/6/2005An BìnhĐỗ 
134250049Đoàn Thị DuyênNữ Kinh20/9/2005Đông AnĐỗ 
135250101Nguyễn Ngọc Hưng Nam Kinh 30/05/2005Đông AnĐỗ 
136250093Trần Thế HùngNam Kinh18/5/2005An BìnhĐỗ 
137250173Bùi Minh QuânNam Kinh03/10/2005Đông AnĐỗ 
138250210Hoàng Thị ThảoNữTày01/11/2005Đông CuôngĐỗ 
139250078Lê Thị HoaNữKinh26/8/2005An BìnhĐỗ 
140250061Lăng Thị Quỳnh GiangNữNùng11/10/2005Đông CuôngĐỗ 
141250082Đặng Huy HoàngNamKinh03/12/2005Đông CuôngĐỗ 
142250142Lương Ngọc Minh NữKinh 20/11/2005Đông CuôngĐỗ 
143250135Lý Công MạnhNamDao 10/01/2005An BìnhĐỗ 
144250098Lương Khánh HuyềnNữKinh29/07/2005Đông CuôngĐỗ 
145250117Hà Thị Liễu NữTày 12/10/2005Quang Minh Đỗ 
146250088Hoàng Bách HợpNam Tày11/9/2005Châu Quế HạĐỗ 
147250187Mai Đinh SơnNamTày27/11/2005Đông CuôngĐỗ 
148250030Hoàng Văn Cường Nam Tày 17/10/2005Phong Dụ ThượngĐỗ 
149250169Đào Thị PhượngNữKinh12/06/2005Lâm GiangĐỗ 
150250006Nguyễn Mai Anh NữNùng 15/12/2005An BìnhĐỗ 
151250232Vũ Huyền TrangNữKinh16/12/2005Lâm GiangĐỗ 
152250233Hoàng Thị TrangNữKinh21/6/2005Đông AnĐỗ 
153250136Nguyễn Thế MạnhNam Kinh06/3/2005An BìnhĐỗ 
154250168Nguyễn Thị Thu Phương NữKinh17/4/2005An BìnhĐỗ 
155250235Nguyễn Thùy Trang NữTày 11/3/2005Quang Minh Đỗ 
156250123Hà Quân LinhNamTày14/06/2005Đông CuôngĐỗ 
157250127Trần Thùy LinhNữKinh31/07/2005Đông AnĐỗ 
158250155Đặng Thị Yến NhiNữSa Phó06/11/2005Đông CuôngĐỗ 
159250092Phạm Đức HùngNam Kinh 10/10/2005Châu Quế HạĐỗ 
160250185Trần Văn SâmNamKinh13/12/2005Châu Quế HạĐỗ 
161250183Trần Đức Sang Nam Kinh 3/10/2005Quang Minh Đỗ 
162250024Đặng Duyên BìnhNamDao11/12/2005Đông AnĐỗ 
163250188Trương Minh SơnNamDao21/07/2005Đông AnĐỗ 
164250215Nguyễn Ngọc Thắng NamKinh19/03/2005Lâm GiangĐỗ 
165140251Lầu Quốc TùngNamTày 25/03/2005Văn YênĐỗNV2 thi tại DTNT tỉnh
166250104Cầm Thị Hương NữTày 07/06/2005Quang MinhĐỗ 
167250164Hà Đình Phú Nam Tày 31/8/2005Quang Minh Đỗ 
168250236Vũ Thùy TrangNữKinh11/05/2005Lâm GiangĐỗ 
169250217Mai Đức ThiệnNamKinh13/11/2005Đông CuôngĐỗ 
170250152Triệu Thị NhânNữDao15/8/2005Châu Quế HạĐỗ 
171250195Nguyễn Văn TúNamKinh28/12/2005Lâm GiangĐỗ 
172250059Nguyễn Hoàng GiangNamKinh18/10/2005Châu Quế HạĐỗ 
173250076Đặng Văn HiếuNam Dao 11/17/2004Quang Minh Đỗ 
174250160Nguyễn Hồng NhungNữKinh27/5/2005Đông CuôngĐỗ 
175250242Nguyễn Thị Uyên NữTày 12/6/2005Châu Quế HạĐỗ 
176250126Nguyễn Thùy Linh NữKinh01/03/2005Lâm GiangĐỗ 
177250223Dương Thu ThúyNữTày19/08/2005Châu Quế HạĐỗ 
178250084Nguyễn Tống HoàngNam  Kinh21/3/2005Đông AnĐỗ 
179250196Đặng Văn TuânNamKinh30/7/2005An BìnhĐỗ 
180250083Đỗ Huy HoàngNamKinh24/10/2005Đông AnĐỗ 
181250087Trần Thị HồngNữKinh 6/10/2005An Bình Đỗ 
182250122Lương Quang LinhNamTày27/8/2005Đông CuôngĐỗ 
183250243Hoàng Thị VạngNữDao14/4/2005Châu Quế HạĐỗ 
184250170Vũ Minh QuangNamKinh17/8/2005Đông CuôngĐỗ 
185250254Đặng Thị YênNữDao03/09/2004Quang Minh Đỗ 
186250038Hoàng Tiến ChiếnNamTày16/06/2005Đông CuôngĐỗ 
187250080Lương Thị Thu HoàiNữKinh28/07/2005Đông CuôngĐỗ 
188250089Mai Thị Kim HuệNữKinh23/07/2005Châu Quế HạĐỗ 
189250131Quách Đình LộcNam  Kinh20/8/2005Đông AnĐỗ 
190250009Triệu Phương AnhNữDao14/2/2005Quang MinhĐỗ 
191250141Phạm Đức MinhNamKinh18/6/2005An BìnhĐỗ 
192250079Cầm Văn HòaNamTày31/1/2005Đông CuôngĐỗ 
193250042Nguyễn Thị Hồng DiệuNữKinh26/2/2005Đông AnĐỗ 
194250054Nguyễn Trung ĐứcNam Kinh15/6/2005An BìnhĐỗ 
195250154Hoàng Yến Nhi NữTày 26/3/2005Châu Quế HạĐỗ 
196250066Đặng Văn HàNamDao04/11/2003Đông AnĐỗ 
197250075Hoàng Trung HiếuNam Kinh31/10/2005Đông AnĐỗ 
198250184Nguyễn Văn SángNamKinh10\9\2005Châu Quế HạĐỗ 
199250245Nguyễn Hoàng VĩNam Kinh27/11/2005An BìnhĐỗ 
200250161Trương Thị Hồng NhungNữKinh 04/12/2005Lâm Giang Đỗ 
201250016Nguyễn Việt AnhNam Kinh11/10/2005An BìnhĐỗ 
202250175Trần Minh QuânNamKinh14/11/2005Đông CuôngĐỗ 
203250176Trần Nhật QuânNamKinh01/06/2005Đông CuôngĐỗ 
204250004Nguyễn Hoàng AnhNam Kinh08/11/2005Đông AnĐỗ 
205250064Nông Trường GiangNamTày11/9/2005Đông CuôngĐỗ 
206250129Trần Duy LongNamKinh03/05/2005Đông CuôngĐỗ 
207250203Cầm Thanh TùngNam Tày 2/8/2005Đông CuôngĐỗ 
208250081Vũ Văn HoànNamKinh06/06/2005Đông CuôngĐỗ 
209250014Trương Tuấn AnhNamKinh02/9/2005Đông CuôngĐỗ 
210250068Phùng Quốc HậuNamKinh11/12/2005Đông AnĐỗ 
211250045Dương Đức DũngNamKinh05/01/2005Đông AnĐỗ 
212250216Triệu Thị Thân NữDao04/01/2005An BìnhĐỗ 
213250011Trần Thị Tú Anh NữKinh 21/8/2005Đông Cuông Đỗ 
214250179Lê Văn QuyềnNamKinh16/11/2005Châu Quế HạĐỗ 
215250023Thiều Thị Bái NữDao14/03/2005Quang MinhĐỗ 
216250073Hoàng Minh HiếuNam Tày 19/11/2005Đông CuôngĐỗ 
217250252Cù Hải YếnNữKinh09/07/2005Đông CuôngĐỗ 
218250255Phương Thị ThuNữDao22/11/2005Quang Minh Đỗ 
219250002Lê Đức AnhNamKinh24/11/2005Đông CuôngĐỗ 
220250206Chu Văn Thanh Nam Dao1/4/2005Quang Minh Đỗ 
221250072Trần Trọng Hiệp Nam Kinh 13/11/2005An Bình Đỗ 
222250197Bùi Anh TuấnNamKinh30/04/2005Lâm GiangĐỗ 
223250046Nguyễn Khắc DuyNamKinh02/07/2005Lâm GiangĐỗ 
224250249Nguyễn Đoàn Huy VũNamKinh24/8/2005Đông CuôngĐỗ 
225250095Đặng Quốc HuyNam Dao23/7/2005Quang Minh Đỗ