HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI, XÉT TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ban hành Công văn số 464/SGDĐT-QLCL ngày 29/4/2022 hướng dẫn tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022, cụ thể như sau: (Nội dung cụ thể và các biểu mẫu xem trong Banner Văn bản của website) 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Liên
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều