Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái: Một nhiệm kỳ nhìn lại

 Có thể khẳng định, những thành tựu của sự nghiệp giáo dục - đào tạo (GDĐT) Yên Bái trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Đồng chí Vương Văn Bằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đại diện nhận phần thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy.

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hiện có 95 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. 

Bước vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, vượt lên những khó khăn, Đảng bộ tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và quản lý đảng viên; làm tốt chức năng tham mưu với tỉnh và Bộ GDĐT về phát triển GDĐT. 

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở GDĐT đã quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức bằng việc tham gia nghiên cứu, học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết; đồng thời, xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp. 

Trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng các kế hoạch về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề các năm gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Qua kiểm điểm hàng năm, không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Đảng bộ đã duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Ban Chấp hành, các chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, quan tâm kiểm tra, giám sát; quản lý đảng viên; quan tâm công tác quốc phòng-an ninh; công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội. 

Qua kiểm tra, giám sát không có đảng viên có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên; không có đảng viên vi phạm kỷ luật; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; 6/6 chi bộ đều được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Năm 2019, Đảng bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) tặng giấy khen đạt tập thể "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. 

Xác định xây dựng đảng bộ vững mạnh là yếu tố quyết định hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; qua đó, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh... cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trên các mặt công tác GDĐT. Do đó, sự nghiệp GDĐT của tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. 

Hệ thống quy mô trường, lớp được sắp xếp tinh gọn và qua thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã giảm 128 trường, giảm 435 điểm trường; giảm 182 lớp, tăng 20.535 học sinh, tăng 10.102 học sinh bán trú. Dự kiến, đến năm học 2020-2021, các trường mầm non, phổ thông công lập khối cấp huyện sẽ còn 404 trường, 292 điểm trường. 

Cùng với sắp xếp trường lớp, từ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khoa học, nên chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, xây dựng trường chuẩn quốc gia, giáo dục dân tộc đạt nhiều kết quả. Đến nay, tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với quy mô 88 lớp, 2.965 học sinh. 

Hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú được củng cố và phát triển với quy mô 53 trường và hiện đang được quan tâm đầu tư, tăng số lượng tuyển sinh; từng bước khẳng định được chất lượng giáo dục; số lượng học sinh bán trú hàng năm tăng trên 10%. 

Hết nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 225 trường đạt chuẩn quốc gia (83 trường mầm non đạt 48,0%, 28 trường tiểu học đạt 52,8%, 105 trường  THCS đạt 55,9% và 9 trường THPT đạt 34,6%), chiếm 50,8% số trường, tăng 38 trường, tăng 17% so với năm 2015. 

Với sự nỗ lực của thầy và trò, 5 năm qua, toàn tỉnh có 2.859 lượt học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa THCS, THPT cấp tỉnh, quốc gia; đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có học sinh đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic quốc tế. 

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT), phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ tiếp tục duy trì và đạt nhiều kết quả với: 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện trong tỉnh duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT; 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III; 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ I; trong đó, 175/180 đơn vị cấp xã, 6/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ II, 77/180 đơn vị cấp xã, 1/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ III. 

Hết nhiệm kỳ, 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ I; trong đó, có 139/180 đơn vị cấp xã đạt chuẩn mức độ II; có 9/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ I; trong đó, 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ II. Trong nhiệm kỳ, việc tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; công tác phân luồng học sinh đạt nhiều kết quả. 

Năm 2019, tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học THPT đạt 58,5%; vào học giáo dục thường xuyên đạt 11,4%; vào học trung cấp, nghề đạt 24,2% (tăng 12,3% so với năm 2018); tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THPT vào học đại học đạt 26,4%; vào học cao đẳng, trung cấp, nghề đạt 42,5% (tăng 28,8% so với năm 2018)… Các chỉ tiêu trên đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra.

Những kết quả nêu trên, là sự quyết liệt và tiên phong trong đổi mới của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện trong công tác xây dựng Đảng: công tác chính trị, tổ chức, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đoàn thể, công tác quốc phòng-an ninh đến các hoạt động chuyên môn của ngành đạt hiệu quả cao. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; nội dung các buổi sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình; trong hội nghị đã phân bổ thời gian hợp lý và dành nhiều thời gian để thảo luận các nội dung nhằm phát huy trí tuệ tập thể; sau các hội nghị đều có nghị quyết hoặc kết luận bằng văn bản, các kết luận phân công rõ người, rõ nhiệm vụ, chốt thời gian thực hiện, đánh giá, kiểm đếm chất lượng cụ thể.

Có thể khẳng định, những thành tựu của sự nghiệp GDĐT trong 5 năm qua, đã góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, hoàn thành và vượt 41/44 chỉ tiêu Đại hội. Sở GDĐT được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen và 2 cờ thi đua; UBND tỉnh, Bộ GDĐT, Bộ Công an tặng cờ thi đua.

Với việc xác định chủ đề: "Phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng GDĐT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Từ đó, Đảng bộ tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ; triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới và  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Đó là tinh thần, mục tiêu, ý chí xuyên suốt để toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 

Để hoàn thành 16 chỉ tiêu chủ yếu, Đảng bộ Sở GDĐT khóa X sẽ tập trung tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; đặc biệt, tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ... 

Phát huy những thành tựu đạt được, với ý chí quyết tâm, truyền thống đoàn kết, thống nhất cao và sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Sở GDĐT sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, góp phần từng bước đưa sự nghiệp GDĐT của tỉnh phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.   

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025: tỷ lệ huy động đi nhà trẻ đạt 28%, mẫu giáo đạt 98%, trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,8%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%; trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,7%; học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT đạt 60%; học sinh tốt nghiệp THCS vào học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT đạt 8-12%; tỷ lệ học hoàn thành cấp học tiểu học 97%, THCS đạt 95%, THPT 90 %; phấn đấu có 140 lượt học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp THCS thi đỗ vào vào các trường THPT và tương đương là 50%; tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS đi học nghề đạt 30%; học sinh sau tốt nghiệp THPT đi học cao đẳng, học nghề đạt 45%; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDMNTNT...

Đình tứ

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều