Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hướng dẫn học sinh ôn luyện tại nhà

   Thực hiện Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19; Công văn số 311/UBND-VX ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công văn số 107 /SGDĐT-GDMN ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19; công văn số 164/UNND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

   Trường THPT Trần Phú xin thông báo:

1. Học sinh trường THPT Trần Phú tiếp tục được nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch COVID- 19.

2. Trong thời gian nghỉ tại nhà, học sinh tiếp tục tự học, tự ôn luyện kiến thức dưới sự hướng dẫn trực tuyến của các thầy cô giáo. Các trang mạng hướng dẫn ôn luyện trực tuyến: https://onluyen.vn/, https://viettelstudy.vn/?page=login, các trang facebook, zalo, các nhóm trao đổi học tập do các thầy cô làm admin.

Bước 1: vào trình duyệt Web, vào trang https://onluyen.vn hoặc https://viettelstudy.vn.

Bước 2: Sử dụng tài khoản do GV cung cấp hoặc sử dụng tài khoản riêng của mình đăng kí học trên trang.

Bước 3: Chọn tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên, trường THPT Trần Phú, đăng kí học ở lớp học sinh đang học. (ví dụ: học sinh Đặng Thu Huyền - học sinh lớp 11A5 thì đăng kí vào học ở trường THPT Trần Phú, lớp 11A5).

Bước 4: Click vào từng lớp học của từng môn do Giáo viên bộ môn hướng dẫn để làm bài tập.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục thực hiện đầy đủ các giải pháp vệ sinh trường, lớp học, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để trường lớp học thật sự an toàn, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại học tập. Các đồng chí giáo viên hướng dẫn học sinh tự học tại nhà; tổ chức các hình thức học tập từ xa, giao bài tập tự ôn luyện và kiểm tra, kiểm soát chất lượng tự học của học sinh; xây dựng phương án điều chỉnh kế học dạy học bù đảm bảo chương trình, kế hoạch thời gian năm học.

4. Gia đình học sinh phối hợp với nhà trường để quản lý chặt chẽ học sinh trong những ngày học sinh ở nhà; theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh hàng ngày.

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều