Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Số:10 /KH-THPT TP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học

 

      Thực hiện Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trường THPT Trần Phú xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

    Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinhphụ huynh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.

    Chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh.

2. Yêu cầu

    Thực hiện tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, tỉnh, trên toàn quốc và trên thế giới. Thông báo, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh để học sinh, cha mẹ học sinh biết cách phòng bệnh,không hoang mang, lo lắng.

   Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

   Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở  đơn vị về Sở GD&ĐT và các cơ quan chức năng tại địa phương.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

    BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên, cập nhật các thông tin kịp thời.

   Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các xã: An Bình, Đông Cuông, Đông An, Lâm Giang, Châu Quế,  trung tâm y tế và cùng với phụ huynh học sinh theo dõi chặt chẽ tình hình và sự lưu hành của dịch bệnh; báo cáo kịp thời và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên.

   Thường xuyên kiểm tra  các tổ chức đoàn thể, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc thực hiện kế hoạch.

2. Tổ chức tuyên truyền

   Tuyên truyền cho học sinh toàn trường biết về sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra qua tin nhắn SMAS, website của nhà trường về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nguy cơ xâm nhập vào tỉnh Yên Bái. Tổ chức tuyên truyền trong toàn trường trong giờ chào cờ đầu tuần sáng 03/02/2020 do đồng chí Hương phụ trách y tế trường học thực hiện.

   Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh trên bảng tin của nhà trường để học sinh, cha mẹ học sinh biết cách phòng bệnh,không hoang mang, lo lắng.

   Tuyên truyền, khuyến cáo tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh không phát tán những tin đồn về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội; hạn chế tới những vùng có dịch.

3. Tổ chức phòng dịch bệnh

   Xây dựng bản hướng dẫn cách phòng tránh lây nhiễm vi rút Cô-rô-na dán tại bảng tin của nhà trường; hướng dẫn cho  học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi đến các vùng có ổ dịch... trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, họp hội đồng.

   Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường kịp thời phát hiện, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh đến các đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoặc bệnh viện tại địa phương.

   Phân công  đồng chí Dương Thị Bích Vân ( Phó hiệu trưởng) Làm trưởng ban  thường xuyên theo dõi tình hình, báo cáo kịp thời với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.

   Tổ chức vệ sinh trong khuân viên nhà trường hoàn thành trước ngày 03/2/ 2020 và giữ vệ sinh khuôn viên nhà trường. Phun thuốc khử trùng khuôn viên nhà trường trong thời gian sớm nhất. Lắp thêm hệ thống nước rửa tay cho học sinh ngay tại cổng trường học.

   Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa).

4. Tình huống xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh Yên Bái vào huyện Văn Yên

   Phối hợp với các cơ quan chức năng và sẵn sàng thực hiện nghiêm các hướng dẫn, yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch bệnh.

   Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   Phân công hai đồng chí trong BGH theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, báo cáo với Sở và cơ quan chức năng.

   Đồng chí Phạm Thị Thùy (GV tin) Cập nhật thông tin và tiếp tục tuyên truyền trên bảng tin, SMAS và website của nhà trường.

   Đồng chí  Anh (Kế toán) chủ động liên hệ với TT Y tế Huyện Văn Yên  để tổ chức Phun thuốc khử trùng khuôn viên nhà trường trong thời gian sớm nhất.

   Giao  đồng chí Hương phụ trách y tế, đồng Tuyết Tổ trưởng tổ Văn Phòng, đồng chí Hà bí thư Đoàn Thanh niên, cùng 15 đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh, thực hiện tổng hợp số liệu, báo cáo theo quy định của các cấp.

   Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh ( PHT) chỉ đạo tổ chuyên môn chủ động lồng ghép hoặc thực hiện các chủ đề dạy học, ngoại khóa về vi rút bệnh cúm nói chung và việc phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na nói riêng gây ra.

   Đồng chí Dương Thị Bích Vân  ( PHT) Thay mặt nhà trường thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

          Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học của Trường THPT Trần Phú. Yêu cầu các đồng chí trong BGH, các tổ chuyên môn, phòng hành chính, các đồng chí có tên trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:                 

- Sở GD&ĐT (để b/c);

- UBND huyện (để b/c);

- TT Y tế huyện Văn Yên (để ph/h);

- UBND các xã vùng có h/s đi học (để ph/h);

- BGH nhà trường;

- Các tổ CM, phòng HC

- Các đ/c có tên trong KH để thực hiện

- Lưu: VT

Hiệu Trưởng

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Quỳnh Lộc 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều