Hướng dẫn quy trình cách ly tại nhà ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19

(Tài liệu do nhóm chuyên gia: PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung, TS. Nguyễn Thu Anh, TS. Lê Kim Ánh, BSCKII. Nguyễn Nguyên Huyền, ThS. Võ Hải Sơn, TS. Nguyễn Cường Quốc, ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo soạn thảo)

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều