Hướng dẫn kết nối và sử dụng máy chiếu vật thể actiview

Để hoạt động chuyên môn của nhà trường thêm sôi nổi và phát huy ứng dụng phương tiện thông minh vào dạy học, Chuyên môn nhà trường gửi các đồng chí giáo viên tham khảo bài giảng Hướng dẫn kết nối và sử dụng máy chiếu vật thể actiview.

https://www.youtube.com/watch?v=PizZqeHJUwo

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều