Ngoại khóa Tuyên truyền phổ biến kiến thức An toàn giao thông

Nhằm giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho các em học sinh và người tham gia giao thông, hạn chế vi phạm trật tự ATGT và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên, sáng ngày 21/9/2020, trong giờ chào Cờ đầu năm học, trường THPT Trần Phú đã tổ chức phổ biến những kiến thức pháp luật cơ bản về ATGT, các quy tắc bảo đảm ATGT đối với người điều khiển xe máy, xe đạp điện, xe thô sơ và người đi bộ; ý nghĩa các biển báo giao thông, kỹ năng xử lý các tình huống và văn hóa khi tham gia giao thông.Theo đó, các nội dung tuyên truyền được tập trung vào các buổi sinh hoạt chi đoàn ngay từ đầu năm học; vận động đoàn viên, thanh thiếu niên (TTN) đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; tổ chức cho đoàn viên, TTN ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT trong các trường học, nhất là xây dựng mô hình cổng trường ATGT tại các trường học, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của các em học sinh và các bậc phụ huynh, hình thành nét đẹp văn hóa giao thông tại các trường học, bảo đảm an ninh, trật tự và ATGT trên địa bàn.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều