Trường THPT Trần Phú tổ chức ngoại khóa chuyên đề "Sức sống của Văn học dân gian"

Có thể nói, ở bất cứ dân tộc nào, châu lục nào khi chưa có văn học viết thì văn học dângian là bộ phận chính của nền văn học và văn hoá của dân tộc đó. Đến khi văn học viết xuất hiện thì văn học dân gian cũng không phải vì thế mà bị triệt tiêu. Hai dòng văn học này vẫn tồn tại và phát triển song hành, có sự tác động tương hỗ lẫn nhau. Đặc biệt là các dân tộc thiểu số trên lãnh thổ Việt Nam, văn học dân gian hầu như là bộ phận chủ yếu trong toàn bộ giá trị sáng tạo văn học của họ. Ngày 01/ 11/ 2021 trường THPT Trần Phú đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Sức sống của Văn học dân gian", buổi sinh hoạt đã thu hút được sự chú ý, quan tâm sâu sắc của các bạn học sinh.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều