Một số lưu ý khi thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh bằng phần mềm Classroom Management by Mythware

          Phần mềm Classroom Management by Mythware là một phần mềm rất hữu ích trong công tác dạy học. Nhờ ứng dụng phần mềm, năm học 2019 - 2020, hoạt động chuyên môn của nhà trường đã có nhiều tiến bộ đáng kể, đặc biệt là trong công tác kiểm tra đánh giá học sinh. 

Khi thực hiện bài kiểm tra bằng phần mềm Classroom Management by Mythware, các đồng chí giáo viên cần lưu ý một số điểm sau:

1. Khi soạn bài kiểm tra trên phần mềm soạn thảo văn bản: 

- Để giãn dòng 1.5 line

- Chuyển toàn bộ nội dung của một câu hỏi nằm chung trong 1 trang

          2. Khi kết nối máy tính giáo viên và máy tính bảng cho học sinh làm bài kiểm tra, các đồng chí nên kết nối dư ra một vài máy. Đề phòng sự cố xảy ra ở máy tính bảng của học sinh thì có máy kịp thời thay thế để học sinh làm bài.

3. Các bước tiến hành kiểm tra:

Bước 1: Hướng dẫn học sinh kết nối Wifi, lưu ý chọn cùng mạng với giáo viên

Bước 2: Hướng dẫn học sinh đặt tên 

Bước 3: hướng dẫn học sinh kết nối với lớp học

Bước 4: Dùng phần mềm Classroom Management by Mythware kiểm tra số máy đã kết nối được, tình trạng kết nối giữa các máy. Nếu cần có thể test thử 1 bài kiểm tra ngắn.

Bước 5: Đến giờ phát đề, giáo viên chọn mục Bài kiểm Tra/ Bắt đầu bài kiểm tra/ Nhập bài kiểm tra/ Tìm đến file đề (file .astp)/ Open

Bước 6: Khi hết giờ làm bài, chọn mục Bảng trả lời (nằm trên cột các nút lệnh ở rìa trái của cửa sổ phần mềm). Tìm đến file kết quả có tên trùng với tên đề bài, chọn nút Xuất để xuất file

         4. Khi tiến hành cho học sinh làm bài kiểm tra: Hướng dẫn học sinh mở rộng khối nội dung đề, zoom câu hỏi to lên để học sinh đọc đề được dễ dàng

5. Cách xử lý kết quả bài kiểm tra: 

Bước 1: Sắp xếp lại bảng tính.

Bước 2: Bôi đen cột số câu trả lời đúng.

Bước 3: Thực hiện chuỗi lệnh: 

Data/ Text to columns/ tích chọn Delimited/ Next/ tích chọn ô Other, ở mục này điền dấu cách (hoặc dấu /) / Finish

Bước 4: Ở cột điểm, gõ công thức = ô chứa số câu trả lời đúng * số điểm cho từng câu

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều