Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thanh Trà
Giáo viên Trần Thị Thanh Trà
Ngày tháng năm sinh 16/12/1987
Giới tính Nữ
Email ttttra.c3tp@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều