Thông tin chi tiết:
Trần Kim Ngân
Giáo viên Trần Kim Ngân
Ngày tháng năm sinh 04/11/1986
Giới tính Nữ
Email tkngan.c3tp@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều