Ban lãnh đạo
 • Dương Thị Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, CT Công đoàn
  • Điện thoại:
   0982896382
  • Email:
   dtbvan.c3tp@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT Công đoàn, Tổ phó tổ KHTN
  • Email:
   nttvan.c3tp@yenbai.edu.vn
 • Lương Thế nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ, UV BCH Công đoàn
  • Email:
   ltnghia.c3tp@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH, UV BCH Công đoàn
  • Email:
   richmasteryb@gmail.com