Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Quỳnh Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
  • Email:
   nqloc.c3tp@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Văn Chỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Chi ủy viên
  • Email:
   nvchinh.c3tp@yenbai.edu.vn
 • Dương Thị Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, CT Công đoàn
  • Điện thoại:
   0982896382
  • Email:
   dtbvan.c3tp@yenbai.edu.vn